Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA

---------------------------

Số 01-2017-VH/NĐ36

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 23 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0107367226

Địa chỉ: Số B10, ngõ 23, phố Đỗ Quang, tổ 14, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0432222987 Fax:  0432222877

Email: xuanchien.kieu@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Ngô Thị Hải Yến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012893194   ngày cấp: 21/05/2011   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0906267326   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Hoàng Ngọc Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013017786   ngày cấp: 25/09/2010   nơi cấp: Hà nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 96 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Hoàng Ngọc Hưng
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số