Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM

---------------------------

Số 1306/2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0302547303

Địa chỉ: 58-62 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Huỳnh Văn Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022901077   ngày cấp: 13/12/2014   nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02838298736   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đỗ Thành Nhân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 79091001740   ngày cấp: 17/05/2016   nơi cấp: TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: Nguyễn Vũ Duy Tân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052084000021   ngày cấp: 22/02/2016   nơi cấp: TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(3) Họ và tên: Ngô Minh Tâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023877627   ngày cấp: 06/03/2012   nơi cấp: TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(4) Họ và tên: Nguyễn Quốc Phong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023679124   ngày cấp: 31/05/2000   nơi cấp: TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy siêu âm
2Máy X-quang
3Máy hút dịch
4Máy soi cổ tử cung
5Đèn mổ
6Bàn mổ
7Máy điện tim
8Xe cứu thương
9Nồi hấp
10Thiết bị xét nghiệm

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)