Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH CAO KHẢ

---------------------------

Số 07/2017/VB-CK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 28 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH CAO KHẢ

Mã số thuế: 0306570134

Địa chỉ: Số 23 đường 14, KDC Bình Hưng, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Cao Khả

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 23 Đường 14, KDC Bình Hưng, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37582443    Fax:

Email: haiyencaothi@yahoo.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vương Hữu Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121209847   ngày cấp: 17/08/1993   nơi cấp: Công an tỉnh Hà Bắc

Điện thoại cố định: 028.37582443   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Chu Thị Hải Yến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022482535   ngày cấp: 23/06/2015   nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 84  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1 Khung cố định ngoài cẳng chân800
2Khung cố định ngoài chữ T300
3Khung cố định ngoài gần khớp 200
4Khung cố định ngoài qua gối500
5Khung cố định ngoài liên mấu chuyển200
6Khung cố định ngoài khung chậu200
7Khung cố định ngoài tay300
8Đinh cố định ngoài 11000
9Đinh Streinmann3500
10Mũi khoan dùng một lần 7000
11Nẹo cổ cứng300
12Nẹp cẳng tay400
13Khung cố định ngoài dạng vòng 300
14Khung cố định ngoài ba thanh100

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)