Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG

---------------------------

Số 02/ĐTD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG

Mã số thuế: 0311987212

Địa chỉ: 40/18 đường số 27, phường sơn kỳ quận tân phú, thành phố hồ chí minh, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CN Công ty CP Thiets Bị Đại Tây Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: D22A Liên Ấp 3-4-5, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0943216438    Fax:

Email: tstienloc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: phan tiến lộc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025622313   ngày cấp: 09/01/2013   nơi cấp: công an thanh phố hô chí minh

Điện thoại cố định: 0943216438   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phan Tiến Lộc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025622313   ngày cấp: 09/01/2013   nơi cấp: công an thành phố hồ chí minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang Y tế100000000
2Nón trùm tóc y tế100000000
3Đè lưỡi gỗ1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)