Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN HỢP

---------------------------

Số 02/2017/LH-TTBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN HỢP

Mã số thuế: 0307102107

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà ASSO, 480C Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN HỢP - Tầng 5, tòa nhà ASSO, 480C Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Thị Tâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250328307   ngày cấp: 08/08/2005   nơi cấp: Công an Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 0837751828   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thái Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 273410556   ngày cấp: 16/07/2007   nơi cấp: Công an Bà Rịa-Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Hồ Thị Thanh Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024793819   ngày cấp: 06/09/2014   nơi cấp: Công an thành phồ Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023968043   ngày cấp: 04/09/2001   nơi cấp: Công an thành phồ Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hemopropin® – Kem bôi dạng mỡ chứa keo ong
2IRIDIUM® A monodose – Dung dịch nhỏ mắt
3Blu Gel A® monodose – Dung dịch nhỏ mắt
4LACRISEK® plus spray – Dung dịch nhỏ mắt
5TRIUM® monodose – Dung dịch nhỏ mắt

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)