Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC

---------------------------

Số 03/SYT-HN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC

Mã số thuế: 0303418766

Địa chỉ: 7A/70 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Kim

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023327409   ngày cấp: 21/03/2011   nơi cấp: CA TP HCM

Điện thoại cố định: 0862647616   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Vũ Ngọc Châu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022265727   ngày cấp: 17/12/2014   nơi cấp: CA TP HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Mỹ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079064004348   ngày cấp: 21/04/2017   nơi cấp: CA TP HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Nồi hấp khử trùng trong y tế
2Máy trợ thở
3Máy tạo oxy
4Bộ điều chỉnh oxy
5Máy châm cứu
6Máy đo huyết áp điện tử
7Vật tư tiêu hao sử dụng 1 lần
8Máy móc trang thiết bị y tế khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)