Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà nội , ngày 18 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Người thực hiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế:

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG HẢI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012962017   ngày cấp: 18/04/2007   nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: Số 20, Ngách 158/43, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại di động: 0912728825    Email: hai.imecd@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, kỹ sư y sinh

2. Phạm vi tư vấn:

STTNội dung tư vấnNhóm trang thiết bị y tế thực hiện tư vấn
1Tư vấn lập danh mục trang thiết bị y tếBệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện.
2Tư vấn xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Công bố cơ sở đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo cho Bộ Y tế khi có bất cứ thay đổi nào đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)