Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA

---------------------------

Số 33/A17/VBCB-CVS-SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA

Mã số thuế: 0305854197

Địa chỉ: 129/5 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHẠM ĐỨC VINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186516421   ngày cấp: 14/06/2008   nơi cấp: CA NGHỆ AN

Điện thoại cố định: 02839308556   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: LÊ THỊ XUÂN BÌNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205406953   ngày cấp: 13/01/2006   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: NGUYỄN NGỌC NHU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024191840