Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN

---------------------------

Số 118/SG-CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN

Mã số thuế: 0302634813

Địa chỉ: Số 27-29-31 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN - Số 27-29-31 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: B5533666   ngày cấp: 18/11/2011   nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh HN

Điện thoại cố định: 028.5431.8877   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đỗ Văn Trượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026048683   ngày cấp: 29/10/2015   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Tôn Thất Gia Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024623052   ngày cấp: 06/06/2009   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: Nguyễn Quốc Minh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 321369401   ngày cấp: 04/06/2013   nơi cấp: Công An Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy nhân gen PCR
2Máy nhân gen PCR định lượng (realtime PCR)
3Máy giải trình tự gen công nghệ mao quản
4Máy giải trình tự gen thế hệ mới
5Máy chuẩn bị mẫu bằng tay cho giải trình tự gen thế hệ mới
6Máy chuẩn bị mẫu tự động cho giải trình tự gen thế hệ mới
7Thiết bị tách DNA/ RNA tự động
8Dụng cụ lấy mẫu hiện trường
9Hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, vật tư tiêu hao dùng cho máy nhân gen PCR
10Hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, vật tư tiêu hao, phần mềm dùng cho máy nhân gen PCR định lượng (realtime PCR)
11Hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, vật tư tiêu hao, phần mềm dùng cho máy giải trình tự gen công nghệ mao quản
12Hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, vật tư tiêu hao, phần mềm sử dụng trên máy giải trình tự gen thế hệ mới
13Máy xét nghiệm miễn dịch
14Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch
15Máy đọc huỳnh quang
16Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy đọc huỳnh quang
17Máy lắc đĩa vi tấm
18Máy lắc, ủ đĩa vi tấm
19Máy rửa đĩa vi tấm
20Máy đục lỗ mẫu giấy thấm máu khô
21Máy tách chiết DNA/RNA
22Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy tách chiết DNA/RNA
23Các sản phẩm dùng trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm cho xét nghiệm IVD
24Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, phụ kiện, phần mềm dùng cho thiết bị y tế
25Máy phân tích sinh hóa- miễn dịch
26Phụ kiện dùng cho máy phân tích sinh hóa miễn dịch
27Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích sinh hóa- miễn dịch
28Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa- miễn dịch
29Phần mềm dùng cho máy phân tích sinh hóa- miễn dịch
30Máy phân tích sinh hóa
31Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, phụ kiện dùng cho máy phân tích sinh hóa
32Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, phụ kiện và phần mềm dùng cho máy phân tích sinh hóa
33Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích sinh hóa
34Máy chẩn đoán miễn dịch
35Phụ kiện dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch
36Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch
37Hóa chất dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch
38Phần mềm dùng cho máy phân tích sinh hóa
39Phần mềm dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch
40Máy xét nghiệm nhóm máu
41Phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm nhóm máu
42Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nhóm máu
43Máy phân tích định nhóm máu hoàn toàn tự động
44Phụ kiện dùng cho máy phân tích định nhóm máu hoàn toàn tự động
45Hóa chất dùng cho máy phân tích định nhóm máu hoàn toàn tự động
46Vật tư tiêu hao dùng cho trang thiết bị y tế
47Máy xét nghiệm miễn dịch tự động
48Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, hóa chất, vật liệu kiểm soát, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động
49Thiết bị điện di
50Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, hóa chất, vật liệu kiểm soát, phụ kiện, phần mềm dùng cho thiết bị điện di
51Phiếu lấy mẫu máu khô
52Thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)
53Thiết bị quang phổ phát xạ nguyên tử cảm ứng Plasma cao tần (ICP OES)
54Thiết bị quang phổ cảm ứng Plasma cao tần kết nối khối phổ (ICP MS
55Thiết bị sắc ký khí (GC)
56Thiết bị sắc ký khí khối phổ (GC-MS)
57Thiết bị sắc ký lỏng cao áp (HPLC)
58Thiết bị sắc ký lỏng cao áp kết nối hai lần khối phổ (LC-MS/MS)
59Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS)
60Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến cận hồng ngoại (UV-VIS-NIR)
61Thiết bị quang phổ hồng ngoại (IR)
62Máy phân tích nhiệt (TGA, DMA, STA)
63Hệ thống sắc ký lỏng hai lần khối phổ dạng ba tứ cực
64Hệ thống sắc ký lỏng ba lần khối phổ QTRAP
65Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao ba tứ cực kết hợp thời gian bay QTOF
66Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao thời gian bay kép TOF/TOF
67Hệ thống phân tích Proteomics
68Hệ thống phân tích Lipidomics
69Hệ thống phân tích Multi - Omics Bioinformatics
70Hệ thống phân tích Metabolomics
71Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao ba tứ cực kết hợp thời gian bay TripleTOF

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)