Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

---------------------------

Số 01-2017/HAINGUYEN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

Mã số thuế: 0314150609

Địa chỉ: 37 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Song Bảo Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 068183000093   ngày cấp: 06/10/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0909892336   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÊM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025540143   ngày cấp: 14/10/2011   nơi cấp: CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1MÁY RỬA KHỬ KHUẨN
2MÁY HẤP TIỆT TRÙNG AUTOCLAVE
3ĐÈN MỒTREO TRẦN 1 NHÁNH LED 120K LUX
4BÀN MỔ ĐIỆN THUỶ LƯC TỔNG QUÁT C-ARM (SLIDE)
5BÀN KHÁM SẢN
6MÁY HÚT DỊCH
7BỘ DCPT KHÁM PHỤ KHOA 12pcs
8BỘ DCPT SẢN KHOA 65pcs
9BỘ DCPT SẢN PHỤ KHOA 72pcs
10BỘ DCPT PHỤ KHOA 77pcs
11BỘ DCPT TRUNG PHẨU SẢN KHOA 75pcs
12BO DCPT PHỤ KHOA(HIẾM MUỘN) 27pcs
13BỘ DCPT BỤNG UNG BƯỚU 85pcs
14BỘ DCPT BƯỚU CỔ 67pcs
15BỘ DCPT DẦU MẶT CỔ UNG BƯỚU 109pcs
16BỘ DCPT LỒNG NGỰC UNG BƯỚU 89pcs
17BỘ DCPT MẠCH MÁU UNG BƯỚU 75pcs
18BỘ DCPT NHI KHOA UNG BƯỚU 62pcs
19BỘ DCPT NHỦ BỘ UNG BƯỚU 57pcs
20BỘ DCPT THẨM MỸ 50pcs
21BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 3 LƯỠI FIBER OPTIC 1pcs
22BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 4 LƯỠI FIBER OPTIC 1pcs
23BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 5 LƯỠI FIBER OPTIC 1pcs
24BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 5 LƯỠI THƯỜNG 1pc
25BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 4 LƯỠI THƯỜNG 1pcs
26BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN MILLER 3 LƯỠI THƯỜNG 1pcs
27BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN MILLER 5 LƯỠI QUANG HỌC 1pcs
28BỘ DCPT ĐẪN LƯU MÀNG PHỔI 14pcs
29BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 3 LƯỠI THƯỜNG 1pc
30BỘ DCPT MỞ KHÍ QUẢN 23pc
31BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 3 LƯỠI FIBER OPTIC 4pcs
32BỘ DCPT CỘT SỐNG CỔ 116pcs
33BỘ DCPT CỘT SỐNG CỔ 114pcs
34BỘ DCPT CỘT SỐNG LƯNG 70pcs
35BỘ DCPT CỘT SỐNG THẮT LƯNG 79pcs
36BỘ DCPT PHẨU THUẬT SỌ NÃO 109pcs
37BỘ KHOAN CƯA SỌ NÃO 28pcs
38CHKT BỘ DCPT VI PHẨU THẦN KINH 30pcs
39BỘ DC THAY BĂNG 8pcs
40BỘ DCPT KHÁM NGŨ QUAN 11pcs
41BỘ DCPT KHÁM RHM 14pcs
42BỘ DCPT KHÁM TMH 11pcs
43BỘ DCPT BỘC LỘ MẠCH MÁU 15pcs
44BỘ DCPT MẠCH MÁU 75pcs
45BỘ DCPT MỞ KHOANG NGỰC 66pcs
46BỘ VI PHẨU MẠCH MÁU 25pcs
47CHKT BỘ DCPT TIM NGƯỜI LỚN 128pcs
48CHKT BỘ DCPT TIM TRẺ EM 113pcs
49BỘ ĐỤC XƯƠNG NHỎ 29pcs
50BỘ ĐỤC XƯƠNG LỚN 35pcs
51BỘ DCPT TIỂU PHẨU CHO CHẤN THƯƠNG 21pcs
52BỘ DCPT PHẨU THUẬT TẠO HÌNH 50pcs
53BỘ DCPT PHẨU THUẬT CHI TRÊN 78pcs
54BỘ DCPT PHẨU THUẬT CHI DƯỚI 58pcs
55BỘ DCPT KẾT HỢP XƯƠNG 76pcs
56BỘ DCPT CẮT ĐOẠN CHI 70pcs
57BỘ DCPT TẠO HÌNH THẨM MỸ 50pcs
58BỘ DCPT BÀN TAY 49pcs
59CHKT BỘ DCPT VI PHẨU CTCH 25pcs
60BỘ DCPT HẸP ỐNG CỔ TAY 54pcs
61BỘ DCPT CHI TRÊN 69pcs
62BỘ DCPT ĐẠI PHẪU CTCH 94pcs
63BỘ DCPT CT CHÍNH HÌNH UB 95pcs
64BỘ DCPT CHI DƯỚI 52pcs
65BỘ DCPT ĐẠI PHẨU 114pcs
66BỘ DCPT ĐẠI PHẪU 118pcs
67BỘ DCPT TIỂU PHẨU 18pcs
68CHKT BỘ DCPT TRUNG PHẨU 66pcs

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)