Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH HẠNH THƠ

---------------------------

Số 17001/VBCB/HT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 31 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH HẠNH THƠ

Mã số thuế: 0310065670

Địa chỉ: số 38 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Võ Duyên Thơ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022791784   ngày cấp: 04/03/2009   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 01225606999   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Phúc Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 0600 89000 004   ngày cấp: 12/01/2017   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 261194365   ngày cấp: 11/04/2014   nơi cấp: Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024969333   ngày cấp: 11/03/2009   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(4) Họ và tên: Nguyễn Võ Duyên Thơ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022791784   ngày cấp: 04/03/2009   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy siêu âm chẩn đoán các loại
2Máy điện tim các loại
3Máy theo dõi bệnh nhân, SPO2 các loại
4Máy theo dõi sản khoa các loại
5Máy Doppler siêu âm theo dõi nhịp tim thai các loại

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)