Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY

---------------------------

Số 010817/ĐĐKSX-VH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY

Mã số thuế: 0304444286

Địa chỉ: 7/26 Đường 182, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): VPGD Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Việt Huy - 75 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Dinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025199070   ngày cấp: 22/09/2009   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0909886700   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lý Minh Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025128740   ngày cấp: 28/04/2009   nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Giang Chí Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024329722   ngày cấp: 09/06/2005   nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(3) Họ và tên: Cao Thị Hồng Nhung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225362939   ngày cấp: 20/08/2014   nơi cấp: Công an Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ xét nghiệm IVD Aerobic complex Real-TM Quant
2Bộ xét nghiệm IVD A.I.I. Screen Real-TM
3Bộ xét nghiệm IVD ARVI Screen Real-TM
4Bộ xét nghiệm IVD Avian A Screening & Avian H5N1 Typing FRT
5Bộ xét nghiệm IVD Bacterial vaginosis Real-TM Quant
6Bộ xét nghiệm IVD Candida albicans/ Candida glabrata/ Candida krusei Real-TM
7Bộ xét nghiệm IVD Candidosis Real-TM Quant
8Bộ xét nghiệm IVD Chlamydia trachomatis Real-TM
9Bộ xét nghiệm IVD Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium/ M.hominis Real-TM
10Bộ xét nghiệm IVD Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma/ M.hominis Real-TM
11Bộ xét nghiệm IVD CMV Real-TM Quant
12Bộ xét nghiệm IVD Cryptococcus neoformans Real-TM
13Bộ xét nghiệm IVD Dengue Real-TM genotype
14Bộ xét nghiệm IVD DNA-Sorb-A
15Bộ xét nghiệm IVD DNA-Sorb-B
16Bộ xét nghiệm IVD EBV Real-TM Quant
17Bộ xét nghiệm IVD CMV/EBV/HHV6 Quant Real-TM
18Bộ xét nghiệm IVD Enterovirus Real-TM
19Bộ xét nghiệm IVD Enterovirus 71-Type Real-TM
20Bộ xét nghiệm IVD Escherichioses Screen & Diff Real-TM
21Bộ xét nghiệm IVD Gardnerella vaginalis/Lactobacillus species Real-TM Quant
22Bộ xét nghiệm IVD HAV Real-TM
23Bộ xét nghiệm IVD HBV Real-TM Quant Dx
24Bộ xét nghiệm IVD HCV Real-TM Quant Dx
25Bộ xét nghiệm IVD Helicobacter pylori Real-TM
26Bộ xét nghiệm IVD HLA B*5701 Real-TM
27Bộ xét nghiệm IVD HPV genotypes 14 Real-TM Quant
28Bộ xét nghiệm IVD HPV 14 Screening & 16,18,45 Typing Real-TM Quant
29Bộ xét nghiệm IVD HPV 16/18 Real-TM Quant
30Bộ xét nghiệm IVD HPV 6/11 Real-TM
31Bộ xét nghiệm IVD hRSV Real-TM
32Bộ xét nghiệm IVD HSV 1/2 Real-TM
33Bộ xét nghiệm IVD HSV 1/2 Typing Real-TM
34Bộ xét nghiệm IVD Influenza A, B Real-TM
35Bộ xét nghiệm IVD Influenza A H1N1 & H3N2 Real-TM
36Bộ xét nghiệm IVD Leptospira 16s RNA Real-TM
37Bộ xét nghiệm IVD Listeria monocytogenes Real-TM Quant
38Bộ xét nghiệm IVD MDR KPC/OXA Real-TM
39Bộ xét nghiệm IVD MDR MBL (VIM,IMP,NDM) Real-TM
40Bộ xét nghiệm IVD MERS-SARS CoV Real-TM
41Bộ xét nghiệm IVD MRSA Quant Real-TM
42Bộ xét nghiệm IVD MTB Diff Real-TM
43Bộ xét nghiệm IVD MTB Real-TM
44Bộ xét nghiệm IVD Mycoplasma genitalium Real-TM
45Bộ xét nghiệm IVD Mycoplasma hominis Real-TM
46Bộ xét nghiệm IVD Neisseria gonorrhoeae Real-TM
47Bộ xét nghiệm IVD N.gonorrhoeae/ С.trachomatis/ M.genitalium Real-TM
48Bộ xét nghiệm IVD NHS Meningitidis Real-TM
49Bộ xét nghiệm IVD Parvovirus B19 Real-TM Quant
50Bộ xét nghiệm IVD Pneumocystis jirovecii (carinii) Real-TM
51Bộ xét nghiệm IVD Poliovirus Real-TM
52Bộ xét nghiệm IVD Pseudomonas aeruginosa Real-TM Quant
53Bộ xét nghiệm IVD Ribo-Virus
54Bộ xét nghiệm IVD Rubella Real-TM Qual
55Bộ xét nghiệm IVD Shigella spp & EIEC Real-TM
56Bộ xét nghiệm IVD Shigella/ Salmonella/ Campylobacter Real-TM
57Bộ xét nghiệm IVD Strep B Real-TM Quant
58Bộ xét nghiệm IVD Streptococcus pyogenes Real-TM Quant
59Bộ xét nghiệm IVD Swine Influenza Virus A/H1 Real-TM
60Bộ xét nghiệm IVD Toxoplasma gondii Real-TM
61Bộ xét nghiệm IVD Treponema pallidum Real-TM
62Bộ xét nghiệm IVD Trichomonas vaginalis Real-TM
63Bộ xét nghiệm IVD Ureaplasma parvum/urealyticum Real-TM
64Bộ xét nghiệm IVD Ureaplasma species Real-TM
65Bộ xét nghiệm IVD VZV Real-TM
66Bộ xét nghiệm IVD FV (G1692 A) Leiden SNP-Screen
67Bộ xét nghiệm IVD FII Protrombin (G20210A) SNP-Screen
68Bộ xét nghiệm IVD MTHFR (C677T) SNP-Screen
69Bộ xét nghiệm IVD IL28B RS17/RS60 Real-TM
70Bộ xét nghiệm IVD Mycoplasma pneumoniae/ chlamydophila pneumoniae Real-TM
71Bộ xét nghiệm IVD HIV Real-TM Quant Dx
72Bộ xét nghiệm IVD Legionella pneumophila Real-TM
73Bộ xét nghiệm IVD JCV/BKV Virus Real-TM Quant
74Bộ xét nghiệm IVD SaMag Viral Nucleic Acid Extraction Kit
75Bộ xét nghiệm IVD SaMag STD DNA Extraction Kit
76Bộ xét nghiệm IVD SaMag Bacterial DNA Acid Extraction Kit
77Bộ xét nghiệm IVD SaMag TB DNA Extraction Kit
78Bộ xét nghiệm IVD SaMag Tissue DNA Extraction Kit
79Bộ xét nghiệm IVD SaMag Blood DNA Extraction Kit
80Bộ xét nghiệm IVD SaMag FFPE DNA Extraction Kit
81Máy Real-time PCR SaCycler-96
82Máy chiết tách acid nucleic tự động SaMag-12
83Máy chiết tách acid nucleic tự động SaMag-24
84Hệ thống tự động real-time PCR Sacace 12-96
85Hệ thống tự động real-time PCR Sacace 24-96
86Bộ xét nghiệm IVD Ampliquality HCV type plus
87Bộ xét nghiệm IVD REV-T kit RQ variant
88Bộ xét nghiệm IVD Realquality RQ-BCR-ABL p210 one-step
89Bộ xét nghiệm IVD BCR-ABL p210 reference
90Bộ xét nghiệm IVD Realquality RQ-BCR-ABL p190 one-step
91Bộ xét nghiệm IVD Realquality RQ-BKV
92Bộ xét nghiệm IVD Realquality RQ-JCV
93Bộ xét nghiệm IVD Realquality RQ-HPV HR/LR Multiplex
94Bộ xét nghiệm IVD Realquality RS-JAK-2 V617F variante screening
95Bộ xét nghiệm IVD Realquality RS-WT-1
96Bộ xét nghiệm IVD Realquality RS-AML1-ETO
97Bộ xét nghiệm IVD Realquality RS-INV 16
98Bộ xét nghiệm IVD Realquality RS-PML-RARA BCR1
99Bộ xét nghiệm IVD Realquality RS-PML-RARA BCR3
100Bộ xét nghiệm IVD Realquality RS-PML-RARA BCR2

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)