Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH

---------------------------

Số 28/2017/CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH

Mã số thuế: 0304528578

Địa chỉ: 02-04 Lô L, Đường Số 7, KDC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Thị Đan Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024311339   ngày cấp: 24/12/2004   nơi cấp: CÔNG AN TP. HCM

Điện thoại cố định: 0909312092   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Thiều Đặng Thúy An

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271714113   ngày cấp: 17/07/2001   nơi cấp: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Giang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230652615   ngày cấp: 28/08/2002   nơi cấp: CÔNG AN GIA LAI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Phạm Thị Nguyên Thủy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023665327   ngày cấp: 28/08/1998   nơi cấp: CÔNG AN TP. HCM

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hệ thống Stent nong mạch vành có phủ thuốc Biomatrix Flex
2Hệ thống Stent nong mạch vành có phủ thuốc BioFreedom
3Hệ thống Stent nong mạch vành có phủ thuốc Biomatrix Alpha
4Ống thông mạch Powerline
5Các sản phẩm nước muối vệ sinh mũi: Sterimar, Sterimar Baby, Sterimar Hypertonic, Sterimar Sulphur, Sterimar Copper, Sterimar Manganese, Sterimar Hypertonic Baby
6Bóng nong mạch vành phủ thuốc Magic Touch
7Hệ stent mạch vành phủ thuốc Biofreedom Ultra
8Bóng nong mạch vành loại không đáp ứng Rise NC

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)