Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S

---------------------------

Số 01/MED-SYTBP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Phước , ngày 08 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Phước

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S

Mã số thuế: 3800302781

Địa chỉ: 53 Quốc Lộ 13 , Khu Phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 53 QUỐC LỘ 13, KHU PHỐ 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713668711    Fax: 02713669355

Email: sale.medevice3s@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Công Nguyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024146380   ngày cấp: 20/12/2007   nơi cấp: Công An Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02713668711   Điện thoại di động: 0977842789

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: KATAGERI PRAMOD VENKATRAO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: Z2320495   ngày cấp: 01/06/2012   nơi cấp: INDIAN

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 132  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bao cao su Safeway Careher Eucalyptus5000000
2Bao cao su Young Lovers 10000000
3Bao cao su Vista-se5000000
4bao cao su Gallant1000000
5Bao cao su Ganzo3000000
6Bao cao su Playboy4000000
7bao cao su Care Her2000000
8bao cao su Avita3000000
9bao cao su Rocmen5000000
10bao cao su OK5000000
11bao cao su Sumo5000000
12bao cao su Oleolampo2000000
13bao cao su Paraside500000
14bao cao su Powermen3000000
15bao cao su Xboy3000000
16bao cao su Xmens1000000
17bao cao su Nasaki500000
18bao cao su Saporomen2000000
19bao cao su Kyojapa2000000
20bao cao su Hello3000000
21bao cao su Yes1000000
22bao cao su Vip Plus1000000
23bao cao su Shell500000
24bao cao su Gun500000
25bao cao su Durielin500000
26bao cao su INVINC1000000
27bao cao su Everest1000000
28bao cao su Azodra1000000
29bao cao su Inovamen1000000
30bao cao su Roamnticmen1000000
31bao cao su Pasman1000000
32bao cao su Ngọc Dương1000000
33bao cao su YUKI1000000
34bao cao su Relax500000
35bao cao su Goldentime500000
36bao cao su Her200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)