Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM

---------------------------

Số 20170808ALV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 08 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 2300103521

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phường Vân Dương, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : 02223863628 Fax:  02223863658

Email: tuanchung.nguyen@airliquide.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Kensuke Nakasuji

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: TK5107653   ngày cấp: 11/08/2011   nơi cấp: Ministry of foreign affairs

Điện thoại cố định: 02439361940   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Chung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125449259   ngày cấp: 19/05/2008   nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 71 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Nguyễn Tuấn Chung
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số