Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHƯƠNG NGUYÊN

---------------------------

Số 27/KN-TBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Phú Yên , ngày 10 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Phú Yên

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHƯƠNG NGUYÊN

Mã số thuế: 4400801971

Địa chỉ: Số 226 Bà Triệu - P7- TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên, Phường 7, Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đặng Thị Mạnh Khương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 220717585   ngày cấp: 22/11/2010   nơi cấp: Công an Phú Yên

Điện thoại cố định: 02572212052   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đặng Hoàng Minh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221249921   ngày cấp: 23/03/2007   nơi cấp: Công An Phú Yên

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm
2Trang thiết bị y tế các loại

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Phú Yên nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)