Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM

---------------------------

Số 02/ĐKKD-2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313504319

Địa chỉ: Phòng 1B, Tầng 12, Tòa nhà A&B, số 76A, đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hugo Jan Luik

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: BRHJL2KF8   ngày cấp: 12/06/2015   nơi cấp: Hà Lan

Điện thoại cố định: 0907586968   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Bùi Quang Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013221478   ngày cấp: 03/09/2009   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Phạm Văn Nghĩa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 23592980   ngày cấp: 19/04/2011   nơi cấp: CA Tp Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện
2Máy chụp X-quang và phụ kiện
3Hệ thống chụp mạch và phụ kiện
4Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện
5Máy siêu âm và phụ kiện
6Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện
7Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện
8Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm và phụ kiện
9Máy gây mê kèm thở và phụ kiện
10Máy chụp X-quang C-arm và phụ kiện
11Máy giúp thở và phụ kiện
12Máy X-quang nhũ ảnh và phụ kiện/ Máy X-quang chụp vú và phụ kiện
13Máy theo dõi điện tim và phụ kiện
14Máy theo dõi chỉ số sinh tồn và phụ kiện
15Hệ thống điều trị bằng sóng siêu âm có sử dụng MRI và phụ kiện
16Hệ thống theo dõi huyết động và phụ kiện
17Máy phá rung tim và phụ kiện
18Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện
19Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm và phụ kiện
20Máy đo độ vàng da và phụ kiện
21Phần mềm trang thiết bị y tế
22Phụ kiện trang thiết bị y tế
23Máy chăm sóc sức khỏe tại nhà
24Vật tư tiêu hao
25Các trang thiết bị y tế khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)