Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LẠNG SƠN

---------------------------

Số 28-CV-CTD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lạng Sơn , ngày 14 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900631118

Địa chỉ: số 7 phố Cửa Nam - P Chi lăng - TP Lạng sơn - Tỉnh Lạng sơn, Phường Chi Lăng, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đỗ văn Viên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 082323248   ngày cấp: 25/06/2014   nơi cấp: Công an Tỉnh lạng sơn

Điện thoại cố định: 0966882777   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phạm Chí Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 080789577   ngày cấp: 14/02/2006   nơi cấp: Công an tỉnh Lạng sơn

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bơm tiêm
2Dây truyền dịch
3Quả lọc thận
4Găng khám
5Chỉ phẫu thuật
6Katheter
7kim khâu da
8Kim lấy máu
9kim luồn
10kim chọc dò thủy sống
11gạc y tế
12khẩu trang y tế
13bông y tế
14dây truyền dịch
15panh
16Kéo
17dao phẫu thuật
18Dây dẫn máu

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lạng Sơn nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)