Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN

---------------------------

Số 06/HT-ĐK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Tiền Giang , ngày 16 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Tiền Giang

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN

Mã số thuế: 1200583720

Địa chỉ: 147 Lê Lợi, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Phường 7, Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trương Thị Mai Trinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 310697739   ngày cấp: 16/07/2003   nơi cấp: CA-Tiền Giang

Điện thoại cố định: 0983662836   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trương Trúc Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 310425872   ngày cấp: 25/10/2006   nơi cấp: CA-Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Anh Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 310077804   ngày cấp: 14/10/2005   nơi cấp: CA-Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Tiền Giang nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)