Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà nội , ngày 21 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Người thực hiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế:

Họ và tên: ĐẶNG NGUYỄN NGỌC AN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 301147007   ngày cấp: 22/01/2010   nơi cấp: Công an Long AN

Địa chỉ: 208B chung cư 336/24 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại di động: 0919357507    Email: ksandhyd@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vật lý kỹ thuật Y sinh

2. Phạm vi tư vấn:

STTNội dung tư vấnNhóm trang thiết bị y tế thực hiện tư vấn
1Tư vấn lập danh mục trang thiết bị y tếNhóm A,B,C
2Tư vấn xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế Nhóm A,B,C

Công bố cơ sở đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo cho Bộ Y tế khi có bất cứ thay đổi nào đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)