Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ

---------------------------

Số 05/08/CV-CT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 26 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ

Mã số thuế: 0400686778

Địa chỉ: 139 Thanh Long, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Trí

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 200053752   ngày cấp: 29/08/2013   nơi cấp: Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0913480663   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phan Toản

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 200011055   ngày cấp: 12/07/2005   nơi cấp: Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy xét nghiệm đường huyết
2Que thử dùng trên máy xét nghiệm đường huyết
3Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích khí máu, điện giải
4Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích khí máu, điện giải
5Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích miễn dịch
6Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích miễn dịch
7Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích nước tiểu
8Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích nước tiểu
9Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam
10Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam
11Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích sinh hóa
12Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích sinh hóa

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)