Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI

---------------------------

Số 02/VBCB-HAMEDCO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 31 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Mã số thuế: 0101770742

Địa chỉ: Số 55-Ngõ 7-đường Nguyên Hồng-phường Thành Công-quận Ba Đình-thành phố Hà Nội-Việt Nam, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Viết Tráng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111349002   ngày cấp: 14/04/2010   nơi cấp: Công an Hà Nội

Điện thoại cố định: 09833688576   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Quách Dương Tùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172731817   ngày cấp: 07/10/2015   nơi cấp: Công An Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162197838   ngày cấp: 27/02/2008   nơi cấp: Công An Nam Định

Trình độ chuyên môn: Kinh doanh và quản lý

(3) Họ và tên: Trần Viết Tráng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111349002   ngày cấp: 14/04/2010   nơi cấp: Công An thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kinh doanh và quản lý

(4) Họ và tên: Trần Minh Đức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 112068526   ngày cấp: 25/06/2013   nơi cấp: Công An Thành Phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(5) Họ và tên: Trần Văn Thực

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162725304   ngày cấp: 23/03/2015   nơi cấp: Công An Nam ĐỊnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(6) Họ và tên: Công Thị Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111770919   ngày cấp: 15/08/2005   nơi cấp: Công An Hà Tây

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kim luông tĩnh mạch, kim luồn tĩnh mạch an toàn các loại, các cỡ
2Kim tiêm nha khoa các cỡ
3Kim bướm, Kim bướm an toàn các loại
4Nút chặn kim luồn
5Kim chọc dò các loại, các cỡ
6Dây dẫn, dây nối, dây truyền dịch, dây truyền máu các loại, các cỡ
7Khóa ba ngã, khóa ba ngã có dây các cỡ
8Bơm tiêm điện các loại và phụ kiện
9Catheter các loại, các cỡ
10Kim dùng cho buồng tiêm truyền
11Buồng tiêm truyền cấy dưới da
12Bơm tiêm Insulin các cỡ
13Máy chạy thận nhân tạo
14Máy tán sỏi
15Kim chạy thận nhân tạo
16Bộ dây lọc máu thận nhân tạo
17Quả lọc máu thận nhân tạo các loại
18Dung dịch, bột khô sử dụng trong chạy thận nhân tạo
19Hóa chất, dung dịch rửa máy, rửa quả sử dụng trong chạy thận nhân tạo
20Hệ thống máy pha dịch chạy thận nhân tạo hoàn toàn tự động
21Phin lọc khí Transducer Protector
22Bộ hút dịch kín các cỡ
23Dung dịch tạo nước bọt nhân tạo

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)