Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH

---------------------------

Số 05/2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 05 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH

Mã số thuế: 0304992275

Địa chỉ: 71 Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hóa chất Việt Sinh

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 71 Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903845305    Fax:

Email: vietsinh.hcxn@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Kim Chi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020838769   ngày cấp: 19/04/2007   nơi cấp: CA TPHCM

Điện thoại cố định: 0903845305   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thị Kim Dung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020142104   ngày cấp: 01/06/2017   nơi cấp: CA TPHCM

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 120  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ xét nghiệm amip Amibelisa3000
2Bộ xét nghiệm gạo lợn Cysticelisa3000
3Bộ xét nghiệm sán lá gan lớn Fascelisa3000
4Bộ xét nghiệm sán lá phổi Paragonelisa3000
5Bộ xét nghiệm giun Gnathoselisa3000
6Bộ xét nghiệm giun lươn Strongylisa3000
7Bộ xét nghiệm giun đũa chó Toxocarelisa3000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)