Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC

---------------------------

Số 19-2017/HN-SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 09 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0303418766

Địa chỉ: 7A/70 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0862647616 Fax: 

Email: hoatran.hnmedical@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Kim

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023327409   ngày cấp: 21/03/2011   nơi cấp: CA TP HCM

Điện thoại cố định: 0862647616   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: Gạc y tế tẩm cồn

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomen