Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ AN VINH

---------------------------

Số 01/VB-AV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 09 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ AN VINH

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 2901875071

Địa chỉ: Số 70, đường Hermann Gmeiner, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Nghệ An, Phường Hưng Phúc, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 0949956665 Fax: 

Email: anvinhmedical@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186320840   ngày cấp: 27/06/2012   nơi cấp: Công an Nghệ An

Điện thoại cố định: 0964293737   Điện thoại di động: 0949956665

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040087000079   ngày cấp: 10/04/2015   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Nguyễn Mạnh Hải
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số