Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA LINH

---------------------------

Số 01/2017/VBCB/HL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA LINH

Mã số thuế: 0304339669

Địa chỉ: 82/57 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoa Linh - 82/57 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đỗ Văn Lộc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022026470   ngày cấp: 14/12/2011   nơi cấp: CA. Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0909752497   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đỗ Văn Lộc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022026470   ngày cấp: 29/08/1998   nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
11. Vật tư tiêu hao dùng trong y tế
22. Máy móc, thiết bị & phụ tùng dùng trong y tế
33. Dung dịch và chế phẩm sát khuẩn dùng trong y tế
44. Dụng cụ y tế, đồ vải sử dụng trong y tế, trang thiết bị nối thất dùng trong y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)