Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG NGÃI

---------------------------

Số 01/TBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Ngãi , ngày 15 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Ngãi

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300361082

Địa chỉ: Số 268 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211185918   ngày cấp: 20/10/2009   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại cố định: 0913470258   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Thế Lam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024949013   ngày cấp: 24/04/2008   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Phạm Ngọc Khánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 212631257   ngày cấp: 04/04/2003   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

(3) Họ và tên: Vũ Anh Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211934379   ngày cấp: 22/09/2007   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học

(4) Họ và tên: Bùi Văn Thuận

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 212732635   ngày cấp: 20/07/2005   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy móc, thiết bị, dụng cụ, Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Ngãi nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)