Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM

---------------------------

Số 521-17/CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 20 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0100411564

Địa chỉ: Số 48, ngõ 245, phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam - Số 19 phố Thọ Tháp, D12/D6 khu ĐTM Cầu Giấy,, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Minh Châu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026073000608   ngày cấp: 10/11/2015   nơi cấp: Cục Cảnh sát-ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Điện thoại cố định: 02439380045   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Quang Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 100692545   ngày cấp: 15/04/2014   nơi cấp: Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Tiến Hiển

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025086000015   ngày cấp: 25/09/2013   nơi cấp: Cục Cảnh sát- ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: Nguyễn Quang Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125778272   ngày cấp: 21/05/2013   nơi cấp: Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(4) Họ và tên: Đoàn Văn Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012471144   ngày cấp: 27/10/2011   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy xét nghiệm miễn dịch
2Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch
3Máy đọc huỳnh quang
4Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy đọc huỳnh quang
5Máy lắc đĩa vi tấm
6Máy lắc, ủ đĩa vi tấm
7Máy rửa đĩa vi tấm
8Máy đục lỗ mẫu giấy thấm máu khô
9Máy tách chiết DNA/RNA
10Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy tách chiết DNA/RNA
11Máy xét nghiệm miễn dịch tự động
12Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động
13Thiết bị điện di
14Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho thiết bị điện di
15Phiếu lấy mẫu máu khô
16Vật tư tiêu hao dùng cho trang thiết bị y tế
17Các sản phẩm dùng trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm cho xét nghiệm IVD
18Máy phân tích sinh hóa - miễn dịch
19Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy phân tích sinh hóa - miễn dịch
20Máy phân tích sinh hóa
21Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy phân tích sinh hóa
22Máy chẩn đoán miễn dịch
23Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch
24Máy xét nghiệm nhóm máu
25Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy xét nghiệm nhóm máu
26Máy phân tích định nhóm máu hoàn toàn tự động
27Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy phân tích định nhóm máu hoàn toàn tự động
28Máy nhân gen PCR
29Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy nhân gen PCR
30Máy nhân gen PCR định lượng (realtime PCR)
31Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy nhân gen PCR định lượng (realtime PCR)
32Máy giải trình tự gen công nghệ mao quản
33Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy giải trình tự gen công nghệ mao quản
34Máy giải trình tự gen thế hệ mới
35Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất, phụ kiện, phần mềm dùng cho máy giải trình tự gen thế hệ mới
36Máy chuẩn bị mẫu bằng tay cho giải trình tự gen thế hệ mới
37Máy chuẩn bị mẫu tự động cho giải trình tự gen thế hệ mới
38Thiết bị tách DNA/ RNA tự động
39Dụng cụ lấy mẫu hiện trường
40Thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)
41Thiết bị quang phổ phát xạ nguyên tử cảm ứng Plasma cao tần (ICP OES)
42Thiết bị quang phổ cảm ứng Plasma cao tần kết nối khối phổ (ICP MS)
43Thiết bị sắc ký khí (GC)
44Thiết bị sắc ký khí khối phổ (GC-MS)
45Thiết bị sắc ký lỏng cao áp (HPLC)
46Thiết bị sắc ký lỏng cao áp kết nối hai lần khối phổ (LC-MS/MS)
47Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến cận hồng ngoại (UV-VIS-NIR)
48Thiết bị quang phổ hồng ngoại (IR)
49Máy phân tích nhiệt (TGA, DMA, STA)
50Hệ thống sắc ký lỏng hai lần khối phổ dạng ba tứ cực
51Hệ thống sắc ký lỏng ba lần khối phổ QTRAP
52Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao ba tứ cực kết hợp thời gian bay QTOF
53Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao thời gian bay kép TOF/TOF
54Hệ thống phân tích Proteomics
55Hệ thống phân tích Lipidomics
56Hệ thống phân tích Multi - Omics Bioinformatics
57Hệ thống phân tích Metabolomics
58Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao ba tứ cực kết hợp thời gian bay TripleTOF
59Máy đọc cassette
60Phần mềm, phụ kiện dùng cho máy đọc cassette

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)