Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMIGROUP

---------------------------

Số 01/2017/BMG-BYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 28 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMIGROUP

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0103660791

Địa chỉ: Số 5B, Ngách 562/59 đường Thuỵ Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam., Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 02466662633 Fax:  02466662632

Email: bamigroup@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thế Hiếu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013121601   ngày cấp: 03/12/2008   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0902999956   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Vi Trường Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 131487417   ngày cấp: 30/12/2008   nơi cấp: Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 144 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Vi Trường Sơn
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số