Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NL VIỆT

---------------------------

Số 01-2017/CB-BCD/NL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 05 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NL VIỆT

Mã số thuế: 0106631950

Địa chỉ: Khu dân cư số 1 , Phường Thượng Cát ,Quận Bắc Từ Liêm ,Tp Hà Nội, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Ngô Thanh Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011563971   ngày cấp: 10/03/2013   nơi cấp: Công an Hà Nội

Điện thoại cố định: 0936366673   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Ngô Thanh Lâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011637435   ngày cấp: 17/01/2008   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Sinh hóa.
2Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Huyết học
3Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Đông máu
4Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Hemoglobin A1c (HbA1C)
5Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Elisa
6Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Miễn dịch
7Trang thiết bị, Test xét nghiệm (Test thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Nước tiểu
8Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy phân tích Khí máu
9Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy phân tích Điện giải
10Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy định danh vi khuẩn, vi rút
11Trang thiết bị, hóa chất (chất thử), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy Cấy máu.
12Trang thiết bị, chất thử chẩn đoán, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, kiểm chuẩn, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy máy cấy lao.
13Trang thiết bị, chất thử chẩn đoán, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy đo tốc độ Máu lắng
14Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy Real time PCR (Hệ thống chiết tách tế bào)
15Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy định Nhóm máu
16Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy chiết tách tiểu cầu
17Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy đo đường huyết
18Trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy đo vi khuẩn Hp qua hơi thở
19Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy ly tâm
20Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy lắc máu
21Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Nồi hấp
22Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ sấy
23Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ ấm
24Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy cất nước
25Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ bảo quản hóa chất, chất thử
26Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ bảo quản máu
27Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ nuôi cấy vi sinh
28Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ an toàn sinh học
29Trang thiết bị, vật tư tiêu hao và linh phụ kiện sử dụng cho Kính (sinh) hiển vi
30Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy chụp X quang
31Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy chụp X quang kỹ thuật số
32Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy chụp cộng hưởng từ
33Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy chụp CT
34Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy in phim các loại
35Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, sử dụng cho Máy siêu âm các loại
36Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy đo mật độ xương
37Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy phẫu thuật
38Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy nội soi
39Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy điện tim
40Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy điện não đồ
41Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy đo chức năng hô hấp
42Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy monitor theo dõi bệnh nhân
43Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy theo dõi sản khoa
44Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy hút dịch (hút điện)
45Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy siêu âm điều trị
46Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy điện trị liệu
47Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy Laser điều trị
48Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy làm nóng Parafin
49Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy gây mê
50Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy gây mê kèm thở
51Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy giúp thở
52Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy điện xung
53Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Dao (máy) phẫu thuật các loại
54Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Lồng ấp sơ sinh
55Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng để chẩn đoán bằng đồng vị phóng xạ (Hệ thống PET, PET/CT, SPECT, SPECT/CT, thiết bị đo độ tập trung iốt I130)
56Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Bơm tiêm điện, Bơm truyền dịch
57Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi nội soi
58Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho hệ thống phẫu thuật chuyên ngành nhãn khoa (Laser Excimer, Phemtosecond Laser, Phaco, Máy cắt dịch kính, Máy cắt vạt giác mạc)
59Các loại thiết bị, vật liệu can thiệp vào cơ thể thuộc chuyên khoa tim mạch, thần kinh sọ não
60Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Hệ thống khí y tế trung tâm
61Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử, chất hiệu chuẩn khác sử dụng trong y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)