Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM

---------------------------

Số 03/CV-ĐT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 11 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 2900434807

Địa chỉ: Số 37, đường Lục Niên, Khối Phúc Vinh, Phường Vinh Tân, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Bùi Ngọc Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186526649   ngày cấp: 14/01/2006   nơi cấp: CA Nghệ An

Điện thoại cố định: 0913361305   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186923666   ngày cấp: 16/07/2007   nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Sao

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 187396873   ngày cấp: 23/08/2011   nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Clip kẹp mạch titan Ligaclip Extra LT100,200,300,400
2Dao cắt cầm máu siêu âm mổ mở FCS9, FCS17
3Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ mở HAR23
4Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ nội soi HAR36
5Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở HP BLUE
6Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi HP054
7Dụng cụ cắt trĩ PPH03
8Dụng cụ khâu nối tròn CDH25A, 29A, 33A
9Ghim khâu máy ECR45W, B, D, G; ECR60W, B, D, G
10Ghim khâu máy SR55, SR75
11Ghim khâu máy TCR55
12Ghim khâu máy TCR75
13Vasofix Safety Fep
14Máy cắt nối tự động NTLC55
15Máy cắt nối tự động NTLC75
16Máy cắt nối tự động EC45A, EC60A
17Máy cắt nối tự động TLC55, TLC75
18Bơm tiêm MPV 3ml
19Bơm tiêm MPV dùng một lần 01ml
20Bơm tiêm MPV 5ml
21Bơm tiêm MPV 10ml
22Bơm tiêm insulin MPV 0,5ml
23Bơm tiêm insulin MPV 1ml
24Dây hút nhớt MPV
25Bộ dây truyền dịch Eco sử dụng một lần
26Bộ dây truyền dịch Spe sử dụng một lần
27Kẹp rốn MPV
28Kim cánh bướm MPV
29Kim tiêm MPV
30Mỏ vịt MPV
31Bơm cho ăn MPV 50ml
32Bơm tiêm MPV dùng một lần 20ml
33Bơm tiêm MPV dùng một lần 50ml

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)