Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SƠN TRÀ

---------------------------

Số 11102017ST

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SƠN TRÀ

Mã số thuế: 0310305876

Địa chỉ: 124 Nguyễn Sỹ Sách,P. 15, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Vĩnh Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205100610   ngày cấp: 10/07/2006   nơi cấp: Công an Quảng Nam

Điện thoại cố định: 0903814878   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Vĩnh Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205100610   ngày cấp: 10/07/2016   nơi cấp: Công an -Quãng Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy xét nghiệm sinh hóa
2Chất thử, hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa được dùng cho thiết bị y tế
3Máy xét nghiệm HbA1c

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)