Hồ sơ đã công bố

DỤNG CỤ Y TẾ GIA ĐÌNH

---------------------------

Số 161017/DCYTGD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Tháp , ngày 16 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp

1. Tên cơ sở: DỤNG CỤ Y TẾ GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 1400357630

Địa chỉ: 169 Trần Thị Nhượng, Phường An Hoà, Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Sanh Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 340747303   ngày cấp: 02/01/2004   nơi cấp: Đồng Tháp

Điện thoại cố định: 0913882590   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Sanh Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 340747303   ngày cấp: 02/01/2004   nơi cấp: Công An Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kinh doanh

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kinh doanh trang thiết bị y tế loại B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đồng Tháp nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)