Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG MEDICAL VIỆT NAM

---------------------------

Số 05/2017/ADMC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 24 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG MEDICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107083337

Địa chỉ: Khu tập thể F361, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG MEDICAL VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu tập thể F361, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0966171764    Fax:

Email: anhduongmedical@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Sỹ Huấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 168092104   ngày cấp: 25/02/2010   nơi cấp: Công an Tỉnh Hà Nam

Điện thoại cố định: 0966171764   Điện thoại di động: 0966171764

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thế Tứ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012838743   ngày cấp: 16/11/2005   nơi cấp: CA TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Giường sưởi sơ sinh tích hợp đèn chiếu vàng da30
2Đèn chiếu vàng da30
3Giường chăm sóc nhi sơ sinh30

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)