Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KANEKA PHARMA VIỆT NAM

---------------------------

Số 171025/KPV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 26 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH KANEKA PHARMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 3700691541

Địa chỉ: Số 35VSIP, đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH KANEKA PHARMA VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 35VSIP, đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743769031    Fax: 02743768679

Email: thao_uyen@kpv.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TOSHIYUKI MORI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: TK9430564   ngày cấp: 18/06/2013   nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Nhật Bản

Điện thoại cố định: 02743769031   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TOSHIYUKI MORI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: TK9430564   ngày cấp: 18/06/2013   nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Nhật Bản

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 120  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Ống Thông Động Mạch4000000
2Kim Tiêm2000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)