Hồ sơ đã công bố

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG TRÚC

---------------------------

Số 71/PT.2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Cần Thơ , ngày 06 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Cần Thơ

1. Tên cơ sở: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG TRÚC

Mã số thuế: 1800533288

Địa chỉ: Số 2M Mậu Thân, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Ánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 361596879   ngày cấp: 06/08/2008   nơi cấp: CA Cần Thơ

Điện thoại cố định: 0913618918   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Hòa Khánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 361901993   ngày cấp: 10/05/2011   nơi cấp: Cần Thơ

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Vương Chí Hổ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 331123898   ngày cấp: 09/05/2012   nơi cấp: Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Giường y tế
2Xe đẩy y tế
3Băng ca y tế
4Tủ y tế
5Bàn y tế
6Ghế y tế
7Trang thiết bị y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Cần Thơ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)