Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT

---------------------------

Số 01/DP-CBĐĐKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 06 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 0106945026

Địa chỉ: Thôn Lời, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần quốc tế Đức Phát

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Lời , Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0976903607    Fax:

Email: ducphat.inter.jsc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đỗ Văn Ba

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013333791   ngày cấp: 18/09/2010   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0976903607   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐINH THỊ THANH HUYỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 019186000385   ngày cấp: 28/01/2016   nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Cồn sát trùng dụng cụ 90 độ10000
2Cồn sát trùng dụng cụ 70 độ10000
3Dung dịch Natri Clorid 0,9%50000
4Oxy già 3%800

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)