Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC HÒA

---------------------------

Số 13vbcb

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Tiền Giang , ngày 06 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Tiền Giang

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC HÒA

Mã số thuế: 1201528338

Địa chỉ: 55-Thủ Khoa Huân - Khu Phố 4- Phường 2-Thị Xã Gò Công-Tiền Giang, Phường 2, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311621909   ngày cấp: 05/12/2015   nơi cấp: Công An Tiền Giang

Điện thoại cố định: 0904933293   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Tiến Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311681170   ngày cấp: 29/10/2010   nơi cấp: CÔNG AN TIỀN GIANG

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(2) Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÒA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311621909   ngày cấp: 05/12/2015   nơi cấp: CÔNG AN TIỀN GIANG

Trình độ chuyên môn: Quản lý công nghiệp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua bán trang thiết bi y tế loai B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Tiền Giang nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)