Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------------------

Số 186/2017/MTS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã số thuế: 0300534193

Địa chỉ: 252-254 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Thảng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021084015   ngày cấp: 12/03/2015   nơi cấp: Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0913600305   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẢNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021084015   ngày cấp: 12/03/2015   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022837877   ngày cấp: 16/07/2007   nơi cấp: Công an Quận 11

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Văn Đức Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021711278   ngày cấp: 14/09/2005   nơi cấp: Công an Thành Phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(4) Họ và tên: Lê Hoàng Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 320522479   ngày cấp: 01/06/2009   nơi cấp: Công an Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(5) Họ và tên: Lê Thanh Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020753004   ngày cấp: 29/05/2013   nơi cấp: Công an Thành Phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1- Vật tư y tế tiêu hao, dùng một lần - Trang thiết bị - vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)