Hồ sơ đã công bố

XÍ NGHIỆP QUE HÀN ĐIỆN KHÁNH HỘI

---------------------------

Số 49/S/QH-2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 16 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: XÍ NGHIỆP QUE HÀN ĐIỆN KHÁNH HỘI

Mã số thuế: 0300422482-010

Địa chỉ: lô C4, đường số I, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: Xí nghiệp que hàn điện Khánh Hội

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô C4, đường số I, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại: 02723637686    Fax: 02723637005

Email: info@sovigaz.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Văn Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024729706   ngày cấp: 05/04/2007   nơi cấp: công an TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02723637684   Điện thoại di động: 0913679546

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Văn Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024729706   ngày cấp: 05/04/2007   nơi cấp: CA. Tp. HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 40  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Oxy dạng khí825000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)