Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT

---------------------------

Số 1101-2017/elinco

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 21 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT

Mã số thuế: 0100306030

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013119267   ngày cấp: 02/04/2011   nơi cấp: Công an Hà Nội

Điện thoại cố định: 02438350021   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Đình Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186471598   ngày cấp: 04/04/2017   nơi cấp: Công an Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Xe chuyên dùng tẩy độc, tẩy xạ

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)