Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH

---------------------------

Số 136-23/VBCB-NAS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH

Mã số thuế: 0305908540

Địa chỉ: 133-135, đường số 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất:

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 759/5/11 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837524510    Fax:

Email: nas@nhatansinh.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HUỲNH PHAN KINH LUÂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 072070010669   ngày cấp: 10/07/2021   nơi cấp: CỤC CS QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TƯ XÃ HỘI

Điện thoại cố định: 0903889377   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1HỆ THỐNG LỌC NƯỚC R.O DÙNG CHO THẬN NHÂN TẠO, GIÁN TIẾP200
2HỆ THỐNG LỌC NƯỚC R.O DÙNG CHO THẬN NHÂN TẠO, TRỰC TIẾP200
3MÁY RỬA QUẢ LỌC THẬN TỰ ĐỘNG ( CẤU HÌNH CAO CẤP)200
4MÁY RỬA QUẢ LỌC THẬN TỰ ĐỘNG ( CẤU HÌNH THÔNG DỤNG)200
5THIẾT BỊ DIỆT KHUẨN MÔI TRƯỜNG TRONG PHÒNG SẠCH300
6BỒN RỬA TAY VÔ TRÙNG500
7THIẾT BỊ RỬA QUẢ LỌC THẬN BÁN TỰ ĐỘNG200
8MÁY LỌC NƯỚC R.O DI ĐỘNG DÙNG CHO THẬN NHÂN TẠO (CẤU HÌNH CAO CẤP)300
9MÁY LỌC NƯỚC R.O DI ĐỘNG DÙNG CHO THẬN NHÂN TẠO ( CẤU HÌNH THÔNG DỤNG)300
10BỘ LỌC NƯỚC DÙNG CHO NỘI SOI500
11MÁY LỌC NƯỚC R.O DÙNG CHO XÉT NGHIỆM 01 CẤP500
12MÁY LỌC NƯỚC R.O DÙNG CHO XÉT NGHIỆM 02 CẤP500

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

  Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn.
   Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


    Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

    1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

    3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

    Người đại diện hợp pháp của cơ sở

    Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)