Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN TẠI BẮC NINH

---------------------------

Số 01/CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 01 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN TẠI BẮC NINH

Mã số thuế: 0101151125-001

Địa chỉ: Lô F1 - Cụm CN đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN TẠI BẮC NINH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô F1 - Cụm CN đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223883101    Fax:

Email: halacothl@yahoo.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013012038   ngày cấp: 26/08/2007   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 01694027029   Điện thoại di động: 01694027029

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Tất Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027062000076   ngày cấp: 22/03/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Chế phẩm xịt vệ sinh mũi100000
2Chế phẩm khử khuẩn trang thiết bị y tế60000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)