Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KỲ ANH

---------------------------

Số 01KA-SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 06 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KỲ ANH

Mã số thuế: 0314094369

Địa chỉ: 74A đường 15, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023536163   ngày cấp: 20/03/2015   nơi cấp: CA. Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0908159909   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đỗ Thành Long

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 362055324   ngày cấp: 23/01/2009   nơi cấp: CA TP. Cần Thơ

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(2) Họ và tên: Phạm Kim Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023461648   ngày cấp: 12/05/2010   nơi cấp: CA TP HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy đo đường huyết Tyson Bio AC200

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)