Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT TOÀN THỊNH

---------------------------

Số 059/CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 08 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT TOÀN THỊNH

Mã số thuế: 0104555870

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà văn phòng Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quần Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011828364   ngày cấp: 30/12/2009   nơi cấp: Công anh Thành phố Hà nội

Điện thoại cố định: 02432838989   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Thẩm Hoàng Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: B6856379   ngày cấp: 12/07/2012   nơi cấp: Cục quản lý Xuất nhập cảnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Đông

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 100803098   ngày cấp: 23/10/2013   nơi cấp: Công An Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(3) Họ và tên: Lê Đình Đua

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 017047167   ngày cấp: 23/07/2010   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(4) Họ và tên: Trần Khắc Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012487465   ngày cấp: 14/06/2009   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(5) Họ và tên: Phạm Thế Quyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 168289801   ngày cấp: 16/02/2015   nơi cấp: Công an Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Điện não đồ
2Monitor
3Bơm tiêm điện
4Bơm truyền dịch
5Điện tim

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)