Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN

---------------------------

Số 01/VBCB-NVTS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN

Mã số thuế: 0313172631

Địa chỉ: 189/26 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Hiền Nhân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024567333   ngày cấp: 16/06/2006   nơi cấp: CA. Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0916202033   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Hiền Nhân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024567333   ngày cấp: 16/06/2006   nơi cấp: CA Hồ Chí MInh

Trình độ chuyên môn: Quản trị - Quản lý

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hóa chất dùng trong y tế : Chất thử, hóa chất chuẩn đoán, dung dịch rửa,...
2Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện
3Máy phân tích huyết học và phụ kiện
4Máy phân tích nhóm máu và phụ kiện
5Máy phân tích điện giải, khí máu
6Hệ thống trang thiết bị y tế dùng trong xét nghiệm, dùng trong xâm lấn và gây mê
7Phụ kiện, linh kiện, vật tư tiêu hao dùng trong y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)