Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ ANH

---------------------------

Số 01/TTBYT/2018

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 07 tháng 03 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ ANH

Mã số thuế: 3301526296

Địa chỉ: Số 01 Phan Anh, Phường An Đông, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hồ Văn Vũ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191523711   ngày cấp: 02/12/2009   nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại cố định: 0948922022   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trương Quang Định

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191547098   ngày cấp: 23/05/2005   nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1"Canule mở khí quản 2 nòng có bóng bằng nhựa (không có cửa sổ) "
2"Ống nội khí quản 2 nòng (trái, phải) số 32, 35, 37 "
3Ống nội khí quản lò xo (số 2.5- 4.5)
4Ống nội khí quản lò xo (số 5 - 8)
5"Ống nuôi ăn Kangaroo chất liệu polyurethane số 10, 12, 14 lưu 30 ngày"
6"Thông khí quản 1 nòng hút trên bóng Taper guard evac 6.0,7.0,7.5,8.0"
7Ống nội khí quản thường có bóng
8Sonde dạ dày
9Băng bột bó 7,5cm x 2,7m
10Băng bột bó 10cm x 2,7m
11Băng thun 7,5cm x 4,5m
12Băng thun 10cm x 4,5m
13Băng thun 15cm x 4,5m
14Băng thun có keo cố định khớp 8cm x 4.5m
15Băng thun có keo cố định khớp 10cm x 4.5m
16Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước 53x 80mm
17Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước 73x 80mm
18Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước 120x 90mm
19Băng dính lụa cuộn 2.5cm x 5m
20Băng dính lụa cuộn 2.5cm x 9.1m
21Băng dính lụa cuộn 5cm x 5m
22Băng dính giấy cuộn 1.25cm x 5m
23Băng dính giấy cuộn 2.5cm x 5m
24Băng keo có gạc vô trùng 53 x 70mm
25Băng keo có gạc vô trùng 100 x 70mm
26Băng keo có gạc vô trùng 150 x 90mm
27Băng keo có gạc vô trùng 200 x 90mm
28Băng keo có gạc vô trùng 250 x 90mm
29Băng keo có gạc vô trùng 300 x 90mm
30Băng có gạc vô trùng, không thấm nước 53 x 70mm
31Băng có gạc vô trùng, không thấm nước 100 x 90mm
32Băng có gạc vô trùng, không thấm nước150 x 90mm
33Băng sinh học

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)