Hồ sơ đã công bố

CONG TY TNHH THIET BI Y TE NGUYEN LOC

---------------------------

Số 01NL 2018

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 09 tháng 03 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CONG TY TNHH THIET BI Y TE NGUYEN LOC

Mã số thuế: 0105989937

Địa chỉ: So 5, ngo 291 pho Khuong Trung, Phuong Khuong Trung, Quan Thanh Xuan, TP Ha Noi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): Cong ty TNHH thiet bi y te Nguyen Loc - so 110 Nguyen Ngoc Nai, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyen Thi Thu Trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 070795862   ngày cấp: 13/12/2005   nơi cấp: Tuyen Quang

Điện thoại cố định: 0984597414   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Pham Nguyet Hang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011724352   ngày cấp: 14/01/2012   nơi cấp: Ha noi

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(2) Họ và tên: Nguyen Thi Thu Trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 070795862   ngày cấp: 13/12/2005   nơi cấp: Tuyen Quang

Trình độ chuyên môn: Kế toán - Kiểm toán

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Vat tu tieu hao can thiep mach
2Dung cu do huyet dong xam lan
3Mach mau nhan tao

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)