Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

---------------------------

Số 01/2018/TP-VB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 03 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 0312055879

Địa chỉ: Số 215/8 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Vũ Quốc Chuẩn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024884911   ngày cấp: 01/10/2008   nơi cấp: Công an TP. HCM

Điện thoại cố định: 0913683027   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: VŨ QUỐC CHUẨN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024884911   ngày cấp: 01/10/2008   nơi cấp: TP. HỒ CHÍ MINH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: CAO MẠNH HÙNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001093004063   ngày cấp: 25/02/2015   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kinh áp tròng cận, loạn thị Contex OK Lens (OK E -System và OK-EX)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)