Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN

---------------------------

Số 02/2018/CB-HL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 16 tháng 03 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 0600941778

Địa chỉ: Lô H6, đường D5, KCN Hòa xá, xã Mỹ xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định, Xã Mỹ Xá, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 02283670999    Fax: 02283672999

Email: hoanglienpharma@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Văn Xuân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 035067000727   ngày cấp: 26/12/2016   nơi cấp: Nam Định

Điện thoại cố định: 02283670999   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Văn Xuân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 035067000727   ngày cấp: 26/12/2017   nơi cấp: Công an Nam Đinh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 72  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch vệ sinh mũi SPRAY-BABY50000
2Dung dịch vệ sinh mũi SPRAY-BABY new50000
3Dung dịch vệ sinh mũi Fast SPRay-baby50000
4Dung dịch vệ sinh mũi Fast SPRay-baby HQT50000
5Dung dịch vệ sinh mũi Fast SPRay-baby hqt New50000
6Dung dịch vệ sinh mũi Fast Xixat hqt50000
7Dung dịch vệ sinh mũi Fast Xixat hqt - Clear&Fresh50000
8Dung dịch vệ sinh mũi Fast Xixat hqt - Fresh50000
9Dung dịch vệ sinh mũi Fresh - Xixat hqt 50000
10Dung dịch vệ sinh mũi XIXOANG - trẻ em50000
11Dung dịch vệ sinh mũi XIXOANG - người lớn50000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)